Agile - Transformatie

Organisatorische verandering is echt een individuele gedragsverandering op grote schaal.
Verandering slaagt alleen als uw mensen capabel en gemotiveerd zijn.
Interne veranderingen moeten aanvoelen als een opzwepende sociale beweging.

Organisaties moeten voorbereid zijn op beide soorten veranderingen: plotseling en geleidelijk.
Plotselinge veranderingen, zoals een nieuwe leider of acquisitie, vereisen snelle reactiemogelijkheden in zowel actie als communicatie.
Geleidelijke veranderingen, zoals verwachtingen van klanten of concurrentietrends, vereisen attitudes en gedrag die ervoor zorgen dat uw mensen subtiele veranderingen buiten het bedrijf waarnemen en erop reageren.

De capaciteit voor verandering is niet te vinden in PowerPoint-dia's.
Weten wat te doen en weten hoe mensen te beinvloeden om het te doen zijn enorm verschillende mogelijkheden.
Kom uit de presentaties en kom dichter bij uw klanten en medewerkers.

Nieuwe organigrammen lossen zelden het onderliggende probleem op. Er zijn drie grote hefbomen voor verandering in elke instelling: mensen, proces en structuur.
Onderzoek heeft aangetoond dat structuur de minst effectieve hefboom is (80% van de reorganisaties levert de beoogde waarde niet op, 60% vermindert de productiviteit).

Organisatorische verandering is een iteratief proces. In een wereld van versnellende verandering is organisatorische verandering een continue activiteit. Organisaties hebben daarom veilige manieren nodig om voortdurend nieuwe manieren van werken te leren, te introduceren en te adopteren.

Betekenisvolle verandering kost tijd. We streven ernaar om de verandering te versnellen, maar er is geen wondermiddel (om alle hierboven genoemde redenen).


 © 2018 Agile Crew